Valerie Yves

Managing Director at Forvandla

WACHIRAWIN ARIYANANKUL

International lead Make Up artist from Thailand

Xaypanya Keomalaythong

Shade & Shine Make Up Teams

Xayphone Philavong

Shade & Shine Make Up Teams

Xayyasith Phommalath

Shade & Shine Make Up Teams

Aliya Soundala

Shade & Shine Make Up Teams

Dalavanh Douanglouangsy

Shade & Shine Make Up Teams

Khamsavang Phommavongsa

Shade & Shine Make Up Teams

Khavy Parnmanyvong

Shade & Shine Make Up Teams

Pounnachit Pasitti

Shade & Shine Make Up Teams

Maitee Kongvongzay

Shade & Shine Make Up Teams

Somboun Sisane

Shade & Shine Make Up Teams

Soulinthon Mountha

Shade & Shine Make Up Teams

Apao

Shining beauty star “Hair Teams”

Armee

Shining beauty star “Hair Teams”

Azong

Shining beauty star “Hair Teams”

Coco

Shining beauty star “Hair Teams”

Latdavan

Shining beauty star “Hair Teams”

Noui

Shining beauty star “Hair Teams”

Nuan

Shining beauty star “Hair Teams”

Phoukhaning

Shining beauty star “Hair Teams”

Pop

Shining beauty star “Hair Teams”

Sivilay

Shining beauty star “Hair Teams”

Ting

Shining beauty star “Hair Teams”

Tookta

Shining beauty star “Hair Teams”